• 0 DSC07086
 • DSC07016
 • DSC07017
 • DSC07028
 • DSC07041
 • DSC07051
 • DSC07054
 • DSC07065
 • DSC07091
 • DSC07130
 • DSC07139
 • DSC07139 IMG 2186
 • DSC07139 IMG 2491
 • DSC07151
 • DSC07166
 • DSC07314
 • DSC07359
 • DSC07379
 • DSC07416
 • DSC07423
 • DSC07480
 • DSC07484
 • DSC07492
 • DSC07504
 • DSC07508
 • DSC07541
 • DSC07547
 • DSC07593
 • DSC07600
 • DSC07624
 • DSC07694
 • DSC07739
 • DSC07778
 • DSC07789
 • DSC07850
 • DSC07878
 • DSC07912
 • DSC07925
 • DSC07929
 • DSC07945
 • DSC07955
 • DSC07972
 • DSC07989
 • DSC08021
 • DSC08039
 • DSC08047
 • DSC08126
 • DSC08144
 • DSC08168
 • DSC08171
 • DSC08227
 • DSC08231
 • DSC08245
 • DSC08276
 • DSC08395
 • DSC08404
 • DSC 0047
 • DSC 0108
 • DSC 8070
 • DSC 8071
 • DSC 8144
 • DSC 8175
 • DSC 8184
 • DSC 8253
 • DSC 8254
 • DSC 8271
 • DSC 8284
 • DSC 8328
 • DSC 8376
 • DSC 8409
 • DSC 8463
 • DSC 8469
 • DSC 8485
 • DSC 8556
 • DSC 8603
 • DSC 8657
 • DSC 8668
 • DSC 8746
 • DSC 8769
 • DSC 8799
 • DSC 8810
 • DSC 8811
 • DSC 8835
 • DSC 8859
 • DSC 8890
 • DSC 8912
 • DSC 8969
 • DSC 8987
 • DSC 9032
 • DSC 9038
 • DSC 9041
 • DSC 9042
 • DSC 9044
 • DSC 9059
 • DSC 9181 IMG 1913
 • DSC 9181 IMG 1960
 • DSC 9228
 • DSC 9247
 • DSC 9264
 • DSC 9289
 • DSC 9300
 • DSC 9359
 • DSC 9368
 • DSC 9369
 • DSC 9380
 • DSC 9392
 • DSC 9665
 • DSC 9670
 • DSC 9694
 • DSC 9711
 • DSC 9725
 • DSC 9730
 • DSC 9732
 • DSC 9733
 • DSC 9750
 • DSC 9762
 • DSC 9789
 • DSC 9793
 • DSC 9797
 • DSC 9801
 • DSC 9807
 • DSC 9820
 • DSC 9840
 • DSC 9856
 • DSC 9877
 • DSC 9936
 • DSC 9937
 • IMG 0332
 • IMG 0362
 • IMG 0380
 • IMG 0455
 • IMG 0601
 • IMG 0651
 • IMG 0660
 • IMG 0673
 • IMG 0713
 • IMG 0747
 • IMG 0775
 • IMG 0868
 • IMG 1137
 • IMG 1139
 • IMG 1141
 • IMG 1142
 • IMG 1183
 • IMG 1203
 • IMG 1335
 • IMG 1410
 • IMG 1460
 • IMG 1472
 • IMG 1499
 • IMG 1556
 • IMG 1579
 • IMG 1586
 • IMG 1635
 • IMG 1688
 • IMG 1696
 • IMG 1737
 • IMG 1851
 • IMG 1902
 • IMG 1903
 • IMG 1905
 • IMG 1911
 • IMG 1913
 • IMG 1929
 • IMG 1960
 • IMG 1977
 • IMG 1999
 • IMG 2012
 • IMG 2059
 • IMG 2065
 • IMG 2069
 • IMG 2122
 • IMG 2146
 • IMG 2172
 • IMG 2186
 • IMG 2308
 • IMG 2439
 • IMG 2491
 • IMG 2506
 • Y DSC 9711
 • Home

多伦多大悲菩提寺网络精进共修  线上闻法学习,浴佛沐心,清净吉祥

庄严摄受的寺院,清净和雅的僧侣梵唱,参加法会是佛弟子净化身心的定课,更是许多人信佛学法的入门处。 从佛陀时代闻佛法的集会,到现代的经忏佛事,法会的真正义涵都在于「以法相会,如法修行」,身、口、意三方面的投入与摄受。

从2020年4月18日起连续七天,尊胜的第十七世大宝法王噶玛巴亲自带领全球网络"祛病消灾"共修法会,至4月24日念诵大回向祈愿文圆满完成七日共修。 此次全球五大洲共有超过百万人参与,共修内容包含了心经回遮仪轨、普贤行愿品及三蕴经(三十五佛忏)、不动佛陀罗尼经、二十一度母礼赞功德修诵简 轨轨、莲师除道障祈请文、往生极乐净土祈愿文、陀罗尼咒精选、萨迦愈病祈请文、平息玛嫫纷争祈请文等诸佛菩萨、成就者之慈悲愿力。

2020年大悲菩提寺第七届青少年卓越禅修营

大悲菩提寺期待以此青少年禅修营能引导下一代学习佛法核心- 清净自心,自心即佛,让年轻一代的生命不为21 世纪以物质科技为主流的现实环境所主导,认知清净佛性本俱,认识生命内涵, 感恩众生恩德!

 • 1
 • 2